fbpx
SOLAR ENERGY LAND

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
About

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

About
team

A. Η Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία “SOLAR ENERGY LAND OÜ” (εφεξής “η Εταιρεία”) που εδρεύει στο Tallinn, Pärnu mnt 158-88, 11317, Estonia, Reg. No. 16272083, e-mail info@solarenergyland..com και τηλέφωνο επικοινωνίας +30-2110150742 η οποία έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Εσθονικού δικαίου, έχει σκοπό την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Η Εταιρεία ερευνά, αξιολογεί και προωθεί ακίνητα – αγροτεμάχια τα οποία εφόσον κριθούν κατάλληλα για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων καταχωρούνται σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με σκοπό την προώθησή τους σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον να έχουν πρόσβαση σε αυτή και να προβούν σε αντίστοιχες επενδύσεις.
Η παρούσα ιστοσελίδα – πλατφόρμα, δημιουργεί το περιβάλλον εκείνο, όπου οι Χρήστες – οι οποίοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες – έχουν την δυνατότητα : αφενός να καταχωρούν το αγροτεμάχιό τους προς αξιολόγηση από το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας και εφόσον κριθεί κατάλληλο, να καταχωρηθεί στην Βάση Δεδομένων, και αφετέρου – οι υποψήφιοι επενδυτές- να έχουν πρόσβαση στη διαμορφωμένη Βάση Δεδομένων με τα ακίνητα εκείνα που πληρούν τις προϋποθέσεις για την δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου καθώς και στα στοιχεία των ιδιοκτητών τους, ώστε να έρθουν σε επαφή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η Εταιρεία δεν αναμειγνύεται στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα ανεξάρτητα και μεταξύ των μερών.

B. Ορισμοί

 • Χρήστες: Σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας, οι χρήστες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: οι Χρήστες – Ιδιοκτήτες Αγροτεμαχίου και οι Χρήστες – Επενδυτές. Ειδικότερα:
  • Χρήστης–Ιδιοκτήτης Αγροτεμαχίου: Ως Χρήστης – Ιδιοκτήτης Αγροτεμαχίου νοείται ο κύριος ή νομέας ή συγκύριος ή επικαρπωτής του αγροτεμαχίου που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να το θέσει προς αξιολόγηση και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, προς καταχώρηση στην Βάση Δεδομένων της Εταιρείας.
  • Χρήστης – Επενδυτής: Ως Χρήστης – Επενδυτής, νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στην ιστοσελίδα, ώστε να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων των αξιολογούμενων αγροτεμαχίων.
 • Βάση Δεδομένων: Ως βάση δεδομένων νοείται η συλλογή των αξιολογηθέντων αγροτεμαχίων μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών τους, τα οποία έχουν διευθετηθεί κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο.

Γ. Σκοπός

Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν τη σχέση των Χρηστών, είτε Ιδιοκτητών- Αγροτεμαχίων, είτε Επενδυτών με την Εταιρεία, αναφορικά με την χρήση και την λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και τους κανόνες που την διέπουν.

Δ. Γενικές προϋποθέσεις Εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής με την ιδιότητα του Χρήστη έχουν ενήλικα πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς και νομικά πρόσωπα.
Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί με την ιδιότητα του Χρήστη – Ιδιοκτήτη Αγροτεμαχίου, απαιτείται να είναι κύριος ή νομέας ή συγκύριος ή επικαρπωτής αγροκτήματος εκτάσεως τουλάχιστον 3.000τμ. (3 στρέμματα). Για την καταχώρηση του αγροτεμαχίου προς αξιολόγηση, είναι προαπαιτούμενη η έγκυρη εγγραφή του Χρήστη – Ιδιοκτήτη Αγροτεμαχίου στην ιστοσελίδα. Για την εγγραφή, ο Χρήστης – Ιδιοκτήτης Αγροτεμαχίου, συμπληρώνει την ειδική προδιατυπωμένη φόρμα εγγραφής, η οποία βρίσκεται στην ενότητα ¨Ιδιοκτήτες Αγροτεμαχίων¨. Επιπλέον, ο Χρήστης – Ιδιοκτήτης Αγροτεμαχίου θα έχει την δυνατότητα εφόσον επιθυμεί, να αναρτά και φωτογραφίες του ακινήτου ή άλλα σχετικά έγγραφα με αυτό.
Τα ελάχιστα στοιχεία για την καταχώρηση του Χρήστη – Ιδιοκτήτη Αγροτεμαχίου, τα οποία μπορεί να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση η Εταιρεία, είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο
 • Στοιχεία του αγροτεμαχίου (αριθμός στρεμμάτων, αριθμός ιδιοκτητών, νομικές εκκρεμότητες, φυσικές ή μη σκιάσεις, κλίση, δίκτυο της ΔΕΗ, ακριβή γεωγραφική τοποθεσία).

Σημειώνεται πως o Χρήστης – Ιδιοκτήτης Αγροτεμαχίου γνωρίζει πως είναι ακατάλληλες ή πολύ δύσκολα μπορούν να αξιοποιηθούν περιπτώσεις ακινήτων εντός δασικών εκτάσεων, εκτάσεις που έχουν απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από την ακτή ή από ρέμα, εκτάσεις που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων ή εντός Εθνικών Δρυμών ή προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία το αγροτεμάχιο δεν πληροί τους απαιτούμενους όρους, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εισαγωγή του στη Βάση Δεδομένων της. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα διαγραφής χωρίς ειδοποίηση οποιουδήποτε ακινήτου το οποίο θα απωλέσει τα χαρακτηριστικά με τα οποία αξιολογήθηκε κατά την εισαγωγή του στη Βάση Δεδομένων.
Η εγγραφή του Χρήστη – Ιδιοκτήτη Αγροτεμαχίου είναι δωρεάν.
Και για την εγγραφή του Χρήστη – Επενδυτή, είτε ως φυσικού είτε ως νομικού προσώπου, απαιτείται η συμπλήρωση της προδιατυπωμένης φόρμας εγγραφής, η οποία βρίσκεται στην ενότητα “ Επενδυτές – Εταιρείες¨.
Τα στοιχεία για την καταχώρηση του Χρήστη – Επενδυτή που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Όνομα, επώνυμο
 • Ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο.

Μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη – Επενδυτή θα συνάπτεται σύμβαση στην οποία θα ορίζονται λεπτομερώς οι μεταξύ των όροι.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και της υπογραφής της σύμβασης, θα αποστέλλεται στον Χρήστη – Επενδυτή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένας μοναδικός κωδικός πρόσβασης, ο οποίος θα εξασφαλίζει την πρόσβασή του στην Βάση Δεδομένων της Εταιρείας. Ο κωδικός αυτός θα παραμένει ενεργός για όσο διάστημα θα είναι ενεργή και η συνδρομή του Χρήστη – Επενδυτή. Ρητά δηλώνεται, πως ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο τον Χρήστη – Επενδυτή και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση του από τρίτο πρόσωπο – μη Χρήστη – η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον απενεργοποίησει άμεσα.
Όλοι οι Χρήστες αποδέχονται ενεργητικά τους παρόντες όρους αφού τους έχουν διαβάσει επιμελώς και τους έχουν κατανοήσει. Επιπλέον, οι Χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Εταιρεία για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων τους καθώς και να φροντίζουν ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή. Προϋπόθεση για την εκάστοτε έγκυρη καταχώριση αποτελεί η ικανότητα προς δικαιοπραξία.

Ε. Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Οι Χρήστες θα έχουν πάντα πρόσβαση στους Όρους και συστήνεται να τους επισκέπτονται συχνά για ενδεχόμενες αλλαγές.

Ζ. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Με την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης πρόβλεψης στην ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων, διακριτικών γνωρισμάτων, βάσεων δεδομένων και εν γένει οποιονδήποτε αρχείων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Οι Χρήστες της ιστοσελίδας δεν δύνανται να αναδημοσιεύσουν, διανείμουν, αναπαράγουν, μεταδώσουν, τροποποιήσουν ή μεταφέρουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα ανωτέρω αναφερόμενα με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και τρόπο, και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την άδεια της Εταιρείας.

Η. Τρόποι Πληρωμής

Ο Χρήστης – Επενδυτής θα καταβάλει στην Εταιρεία αμοιβή επιτυχίας (success fee) σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας εκμετάλλευσης μεταξύ του Χρήστη – Ιδιοκτήτη και του Χρήστη – Επενδυτή. Το ύψος της αμοιβής επιτυχίας, θα καθορίζεται λεπτομερώς στην Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη – Επενδυτή. Για τον λόγο αυτό, ο Χρήστης – Επενδυτής υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων καθώς και για την επίτευξη τυχόν συμφωνίας (προφορικής ή έγγραφης) σε σχέση με την μίσθωση, πώληση ή εκμετάλλευση καθ’ οιονδήποτε τρόπο του ακινήτου και να του καταβάλει την παραπάνω αμοιβή, με την έκδοση του φορολογικού παραστατικού εκ μέρους του αφετέρου συμβαλλόμενου. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, για αγροτεμάχιο το οποίο βρίσκεται στην Βάση Δεδομένων, θεωρείται τεκμήριο πως η αίτηση είναι αποτέλεσμα της πρόσβασης του του Χρήστη – Επενδυτή στη Βάση Δεδομένων της Εταιρείας. Συνεπώς, δημιουργεί δικαίωμα αμοιβής επιτυχίας. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω Paypal ή με κατάθεση Τραπεζικής Επιταγής στον λογαριασμό που θα υποδείξει η Εταιρεία. Σημειώνεται πως η Εταιρεία δεν θα λάβει μέρος με κανέναν τρόπο στην συμφωνία μίσθωσης ή πώλησης μεταξύ των δύο μερών.

Θ. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο Χρήστης – Ιδιοκτήτης Αγροτεμαχίου διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να αφαιρέσει το δηλωθέν αγροτεμάχιο του χωρίς να χρειάζεται η υπαναχώρηση αυτή να είναι αιτιολογημένη. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει αξιολογήσει στο διάστημα αυτό το αγροτεμάχιο, δικαιούται να ζητήσει τα έξοδα τα οποία δαπάνησε για την αξιολόγηση αυτή. Η Υπαναχώρηση με σαφή και ρητή δήλωση του Χρήστη – Ιδιοκτήτη Αγροτεμαχίου που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση .
Ο Χρήστης – Επενδυτής, διατηρεί ομοίως το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εγγραφή του. Η υπαναχώρηση του δεν χρειάζεται να είναι αιτιολογημένη, αρκεί ρητή και σαφής δήλωσή του που θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση .
Διευκρινίζεται ρητά πως η Εταιρεία θα δικαιούται αμοιβή επιτυχίας σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου για οποιοδήποτε εκ των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην Βάση Δεδομένων, ακόμα και μετά την υπαναχώρηση των Χρηστών.

Ι. Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο περιεχόμενο της Βάσης Δεδομένων είναι για πληροφοριακούς σκοπούς. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για τυχόν επικαιροποιημένες πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί με πρωτοβουλία των Χρηστών – Ιδιοκτητών Αγροτεμαχίων και τις οποίες δεν έχει προλάβει να αξιολογήσει ακόμα. Η Εταιρεία μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή επεξεργάζεται το περιεχόμενο που ανατροφοδοτείται από τους Χρήστες – Ιδιοκτήτες Αγροτεμαχίων.

Κ. Πολιτική Προστασίας και Πολιτική Cookies

Κάντε κλίκ για την πολιτική προστασίας απορρήτου και την πολιτική cookies

Λ. Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και προώθηση του αγροτεμαχίου, οι οποίες ευθύνονται σε περιπτώσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, ακραία φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, πανδημίες, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις κλπ.

Μ. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Εσθονικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφωνίας τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλυθεί φιλικά. Σε διαφορετική περίπτωση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια του Tallinn.

team

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες